Projektas „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“

Balandžio 7, 8 dienomis Jono Totoraičio progimnazijoje svečiavosi projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ komanda: projekto vadovė Laura Malcaitė, architektas Dmitrij Kudin, interjero dizainerė Karolina Jašinskaitė, architekto asistentė Sandra Čečet ir fotografė Lina Albrikienė.

Progimnazijoje buvo vykdomos kūrybinės dirbtuvės. Mokiniai kūrė ir gamino savo svajonių mokyklos maketus. Progimnazijos administracija, mokytojai bei tėveliai dalyvavo diskusijoje ir išsakė savo mintis bei pastebėjimus apie mokyklos erdvių atnaujinimą.

Įvykdžius projekto veiklas, bus sukurtos bendrojo ugdymo mokyklų šiuolaikinių edukacinių erdvių vizijos, parengti projektiniai pasiūlymai ir atnaujinta dalis mokyklos patalpų, skirtų ugdymo poreikiams tenkinti.