RESPUBLIKINIS MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ SUP TURINČIŲ MOKINIŲ PROJEKTAS „RAŠYTOJŲ KLUBAS“

2016 m. kovo 3 d. Marijampolės Multicentre vyko respublikinis pradinių klasių mokinių, kuriems teikiama švietimo pagalba, projektas „Rašytojų klubas“, skirtas Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

Projektą organizavo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos specialusis pedagogas Martynas Sikorskis, logopedė metodininkė Laimutė Sikorskienė, Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė Rūta Mirauskienė ir kt. Projektu buvo siekiama ugdyti mokinių vertybines nuostatas, stiprinant komunikavimo, meninę ir socialinę kompetencijas. Renginyje dalyvavo Marijampolės, Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų, ir kt. mokyklų mokiniai, kuriuos parengė specialieji pedagogai, logopedai, pradinių klasių mokytojai. Mokiniai pristatė savo sukurtus kūrinius, taip pat raiškiai skaitė garsių rašytojų literatūros kūrinių ištraukas, vaidino pasirinktas pasakas. Išmokyti  mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, pasakoti, įsiminti eilėraštį – nuoseklus, ilgalaikis, kruopštus darbas, o pasiekti, kad jis nebijotų viešai kalbėti – kiekvienam mokytojui reikšmingas pasiekimas. Projekto organizatoriai džiaugiasi, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai turi galimybę bendraudami ir bendradarbiaudami netradicinėje aplinkoje stiprinti kalbinius įgūdžius, ugdytis saviraiškos bei kūrybinius gebėjimus.

Po pasirodymo visi projekto dalyviai ne tik dirbo kūrybinėse laboratorijose, bet ir buvo apdovanoti padėkos raštais, įvairiomis knygelėmis ir kitais prizais. Džiaugiamės Marijampolės Multicentro darbuotojų nuoširdžiu bendradarbiavimu ir esame jiems dėkingi už svetingumą. Projekto tikslai įgyvendinti. Rezultatai džiugino mokinius, specialistus, pedagogus, tėvus.  Ilgai mintyse ir sielose aidėjo rašytojų mintys…