Skautų būrelio mokiniai tapo skautais

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos skautų būrelio mokiniams sausio 28 diena tapo įsimintina. Iškilmingoje aplinkoje, mokyklos muziejuje, vyko skautams svarbi šventė. J.Totoraičio skautų draugovės aštuoniolika kandidatų  tapo tikrais skautais.Išlaikę penkių mėnesių kandidatavimo į skautus programą, galėjo duoti jaunesniojo skauto ir skauto įžodį. Skautų tėveliai dalyvavo  iškilmingoje kaklaraiščio užrišimo šventėje. Pirmuosius skautus savo dalyvavimu  pagerbė mokyklos direktorė R. Zdanė ir direktorės pavaduotoja ugdymui S. Šimonėlienė Iš įžodžio skautai ir jų tėveliai grįžo laimingi ir patenkinti.