Adventinis rytmetis

Jau tik savaitė beliko iki Šv. Kalėdų paskutinės akimirkos kada galime stabtelėti ir pabūti kartu, susimąstyti apie Šv. Kalėdų prasmę. Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokiniai drauge su tikybos mokytoja Birute Žemaitiene, dramos būrelio vadove Rima Skirkevičiene, muzikos studijos vadove Audrone Pečkiene ir neformaliojo ugdymo organizatore Aiste Vingeliene surengė Adventinį renginį. Jo metu buvo pinamas Advento vainikas, atskleista jo reikšmė. Mažieji dramos būrelio mokiniai suvaidino Kalėdinį spektaklį „Laiko vagys“. Muzikos studijos mokiniai pradžiugino muzikiniais intarpais. Nepamiršti liko ir parodos „Šeimos angelas“ dalyviai, jie apdovanoti progimnazijos direktorės padėkomis.

Renginio pabaigoje skautų būrelio vadovės Jolantos Lukšienės vedini progimnazijos skautai atnešė Betliejaus ugnį, kuri simbolizuoja viltį, taiką ir ramybę.