Betliejaus taikos ugnies akcija

Kasmet artėjant Kalėdoms į Lietuvą atkeliauja Betliejaus taikos ugnelė. Taikos ugnies akcija prasidėjo 1986 m. Austrijoje. Nuo tada kasmet labiausiai nusipelnęs skautas iš šios šalies vyksta į Betliejų, kur uždega žvakę Kristaus gimimo grotoje. Iš rankų į rankas keliaujanti ir taiką nešanti ugnis kviečia dalelę skleidžiamos šviesos dovanoti ir savo artimui. Tegul maža vilties ir gėrio kibirkštėlė suliepsnoja kiekvieno žmogaus širdyje.

Trečiadienį iš Lenkijos skautų organizacijų Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos skautų draugovės nariai perėmė Betliejaus taikos ugnį, kurią parsivežė į savo mokyklą. Betliejaus taikos ugnis buvo nunešta ir į bažnyčią. Žmonės atėję į bažnyčią galės ugnelę parsinešti į savo namus. Betliejaus taikos ugnis – tai žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis.