Gerosios patirties sklaida Kaune „Ugdymo dalyvių bendradarbiavimas SUP turinčių mokinių sėkmei užtikrinti”

Spalio 8 dieną (ketvirtadienį) 14 val. Kauno Šv. Kazimiero pagrindinėje mokykloje įvyko Kauno miesto I-ojo mikrorajono mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas, kurio tema „Įtraukiojo ugdymo organizavimas bendrojo ugdymo mokykloje. Gerosios praktikos pavyzdžiai“, kurį organizavo specialioji pedagogė – logopedė metodininkė Rūta Mirauskienė. Gerąja patirtimi dalinosi Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos logopedė metodininkė Laimutės Sikorskienė ir specialusis pedagogas Martynas Sikorskis. Jų pranešimas „Ugdymo dalyvių bendradarbiavimas SUP turinčių mokinių sėkmei užtikrinti”, kuriame buvo kalbama apie vieną svarbiausių Lietuvos mokyklos uždavinių,  minimas mokyklos bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios auklėjimo institucijos. Tėvai – pirmasis sunkumų įveikimo, bendradarbiavimo pavyzdys vaikui. Jam atėjus į mokyklą, į tėvų socializacijos procesą įsitraukia ir mokytojai. Mokyklą ir šeimą jungia tas pats ugdymo objektas – vaikas. Mokytojai, siekdami visapusiškai ugdyti jaunąją asmenybę, turi nuolat glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniu, jo šeimos nariais. Ugdymo procese būtina derinti veiklą, bendravimą, bendradarbiavimą, santykius ir sąveiką. Norint, kad vyrautų bendradarbiavimo santykiai, bendruomenės narių tolerancija, rūpinimasis vieni kitais, būtina sukurti mokykloje bendradarbiavimo kultūrą, kaip būtiną sąlygą siekiant geresnių rezultatų. Nuo darbuotojų tarpusavio santykių priklauso mokytojų savijauta ir darbingumas, bendras mokyklos klimatas, visas ugdymo procesas ir rezultatai, mokinių tarpusavio santykiai, tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą. Šiandieninėje visuomenėje bendradarbiavimo tema išlieka aktuali. Reikia ieškoti efektyvių bendradarbiavimo formų, kuriomis būtų galima kuo daugiau tėvų pritraukti į mokyklos gyvenimą.

 Logopedė Laimutė Sikorskienė ir specialusis pedagogas Martynas Sikorskis

1

2

3