8 klasių mokinių atsisveikinimo su progimnazija šventė

8okams

Išeini ir žinai, nebegrįši.

Tavo klasę jau varstys kiti.

Čia prasideda tavo jaunystė,

Čia dalelę savęs palieki.

Išeini…

 Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje birželio 11 d. vyko 8 klasių mokinių atsisveikinimo su mokykla šventė. Mokyklą palieka antroji progimnazijos laida. Šventės pradžioje mokiniai tradiciškai sodino mokyklai dovanotą rožę. Dovanojo gėles progimnazijos administracijai bei mokytojams ir tarė padėkos žodžius už tai, kad jiems, mokiniams, skyrė savo šilumą, meilę, rūpestį ir didžiulę dalį savęs. Progimnazijos direktorė Renata Stebuliauskienė pasveikino šventės dalyvius ir įteikė 8 klasių baigimo pažymėjimus, pagyrimo raštus bei saldžias dovanėles.
Sėkmės Jums, mielieji aštuntokai, einant tolesniu gyvenimo ir mokslo keliu!