Įsikūrė tėvų forumas

Gegužės 12 d. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje pirmą kartą susirinko aktyvūs tėvų komiteto nariai. Susirinkusiems tėveliams progimnazijos direktorė Renata Stebuliauskienė  pristatė mokyklą, jos istoriją, išskirtinumą. Buvo supažindinta ir su mokyklos finansine situacija. Direktorė, išskirdama progimnazijos prioritetus, tikslus, pabrėžė, kad visų bendras tikslas yra saugus, laimingas, mylimas , turintis draugų, suprastas mokytojų ir tėvų, patiriantis ugdymosi sėkmę vaikas. Mokyklos vadovė akcentavo, kad bendradarbiavimas su tėvais  yra labai svarbus veiksnys siekiant bendrų tikslų. Tikimasi, kad tėveliai bus aktyvūs progimnazijos bendruomenės nariai, kurie teiks patarimų, naujų idėjų, dalyvaus bendrose veiklose,  pasiūlys temų tėvų švietimui.
Pirmajame susirinkime bendru sprendimu tėvų komitetas pavadintas „Tėvų forumu“. Išrinkta „Tėvų forumo“ pirmininkė. Ja tapo Vilija Danilevičė.  Pavaduotojomis išrinktos Jolanta Lukšienė ir Virginija Grebliauskienė. Tėveliai nusprendė šiais metais susirinkti dar kartą ir sudaryti veiklos planą kitiems mokslo metams.
Labai džiaugiamės, kad tėveliai tampa vis aktyvesni ir vis labiau įsitraukiantys į ugdymo (-si) procesą, mokyklos gyvenimą. Tik bendru darbu galime pasiekti gražių rezultatų.

Mokyklos administracija

IMG_7635