Mieli Jono Totoraičio progimnazijos bendruomenės nariai,

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai diena, kai mūsų tauta nusprendė kurti savarankišką ir nepriklausomą savo valstybės ateitį.
Prieš 25 metus drąsos, vienybės, ryžto ir susitelkimo dėka pasiekėme tai, kuo šiandien galime džiaugtis, – gyvename laisvoje Lietuvoje.
Tai buvo nauja atkurtos valstybės pradžia, naujos istorijos kūrimo atspirties taškas, naujas kelias, kuriuo žengti nebuvo lengva, nes laisvė – tai išbandymas.
Jei anksčiau žmones vienijo nepriklausomybės troškimas, tai dabar mus vienija bendras tikslas – meilė Tėvynei Lietuvai, meilė savo gimtajam kraštui, tautiškumo ir pilietiškumo puoselėjimas.
Mūsų progimnazijos mokytojus vienija bendras tikslas – ugdyti mokinių tautiškumą, pilietiškumą, lietuvių kalbos kultūrą, dvasines vertybes, puoselėti papročius, tradicijas, bendruomeniškumą, saviraišką, kūrybą.
Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 25 –ąsias metines, mūsų progimnazijoje gausu renginių ir svečių. Kartu su svečiais, atvykusias iš 12 mokyklų: Telšių „Germanto“ pagrindinės mokyklos, Vilniaus „Genio“ pradinės mokyklos, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos, Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinės mokyklos, Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos, Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos, Marijampolės Petro Armino pagrindinės mokyklos, Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos, Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos – daugiafunkcio centro, Marijampolės Degučių mokyklos – darželio, vykdysime edukacinę veiklą – dalyvausime lietuviškomis tradicijomis, papročiais, kalbos skirtumais išmargintoje viktorinoje „Šypsausi gimtajam kraštui“.
Mūsų progimnazijos mokiniai svečius nustebino akcija „Skriejanti laisvė“ ir projektu „Lietuva mano delne“.
 

Sveikinu visus su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Linkiu pakilios šventinės nuotaikos, susikaupimo ir giedrų minčių apie Tėvynę.

Tegul pavasarinės saulutės spinduliai sušildo dar šalčio sukaustytą žemę, o meilė Lietuvai – mūsų širdis!

 

Direktorė

Renata Stebuliauskienė