PASKAITA TĖVAMS „ PAAUGLYSTEI ĮSISIŪBAVUS“

Vasario  25 d. progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių tėvams  šviečiamoji paskaita
“Paauglystei įsisiūbavus“, paskaitą skaitė progimnazijos  pavaduotojas ugdymui Petras Kajokas ir vyresnioji socialinė pedagogė Lina Šimkuvienė.
Paauglystė – pats sunkiausias ir sudėtingiausias iš visų amžiaus tarpsnių. Šiuo laikotarpiu vyksta anatominiai-fiziologiniai, socialiniai ir intelektualiniai pokyčiai, stipriai pasikeičia gyvenimo ir veiklos samprata bei ir socialinis vaidmuo. Taip pat formuojasi moralinės vertybės, pasikeičia atsakomybės prasmės suvokimas, suaugusieji paaugliui pradeda kelti didesnius bei rimtesnius reikalavimus.
Svarbiausia šiuo amžiaus tarpsiu šalia esančių tėvų ar globėjų, mokytojų, socialinių pedagogų užduotis – išklausyti ir palaikyti, padėti spręsti iškilusias problemas.
Mokykla ir toliau pasiūlys tėveliams įdomių paskaitų aktualiomis temomis.