Konferencija „SUP turinčių vaikų ugdymo aktualijos ir šiandiena“

2015 sausio 21 d. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje Marijampolės savivaldybės logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkas Martynas Sikorskis drauge su logopede Laimute Sikorskiene ir kitais kolegomis surengė respublikinę mokslinę praktinę konferenciją „SUP turinčių vaikų ugdymo aktualijos ir šiandiena”.  Jos tikslas buvo dalintis veiksminga patirtimi, kaip geriau padėti SUP turintiems vaikams kokybiškiau ugdytis ir tenkinti jų specialiuosius ugdymosi poreikius.
Pasaulyje nerasime vienodų gabumų, mąstymo ar charakterio vaikų. Į klasę susirenka mokiniai, kurie skiriasi fizine branda, psichiniu ir emociniu išsivystymu. Realizuojant principą „mokykla visiems“ šiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų sutrikimų ir negalių, turėtų būti užtikrinama galimybė gauti kokybiškas švietimo paslaugas kuo mažiau varžančioje aplinkoje.
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sėkmė tarp bendraamžių priklauso nuo daugelio faktorių, kurių svarbiausias yra pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių vaikus, į jų ugdymo galimybes bendrojo lavinimo mokykloje. Ne sutrikimai, o mokinio gebėjimai turėtų dominuoti ugdytojų dėmesio centre. Mokytojas, pasitelkęs savo profesines žinias, įgytą patirtį bei kūrybiškumą, turi ugdyti kiekvieną mokinį kaip asmenybę.
Dažnai iškyla klausimas, kokie ugdymo būdai ir metodai yra veiksmingiausi ir kaip būtų galima kuo efektyviau tenkinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius?
Su kiekvienais metais SUP turinčių mokinių skaičius vis didėja, tad su kolegomis nusprendėme, kad patirties sklaida yra labai naudinga visiems ugdymo proceso dalyviams. Konferencijoje dalyvavo apie 70 dalyvių, iš kurių 24 pranešėjai, kurie 14 skaitė žodinius pranešimus, o likusieji 10 pristatė stendinius pranešimus, kurių tikslas buvo išanalizuoti mokslinę literatūrą bei švietimo dokumentus. Teoriškai bei praktiškai pagrįsti ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimo naudingumą  ugdant SUP turinčius mokinius.
Tikiuosi, kad ši konferencija praturtino mokytojų, tėvų ir specialistų praktinius įgūdžius dirbant su SUP turinčiais mokiniais. Džiaugiuosi, kad žmonės domisi, gilina savo žinias, tobulėja ir skleidžia savo gerąją patirtį apie inkliuzinį ugdymą.
 

Parengė specialusis pedagogas

Martynas Sikorskis

[nggallery id=97]