„Knygų Kalėdos” padėka

Jono Totoraičio progimnazijos bibliotekos skaitytojų vardu dėkojame visiems mokiniams ir mokytojams, prisidėjusiems prie akcijos „Knygų Kalėdos” ir padovanojusiems bibliotekai knygų. Likome sužavėti mažųjų skaitytojų meile knygai ir noru dalyvauti šioje akcijoje! Ketvirtokų mokytojos pasakojo, kad be jokio raginimo mokinukai metė centus į klasės taupyklę ir tarėsi, kokias knygas pirks už sutaupytus pinigėlius…O vyresniuosius mūsų skaitytojus labai nudžiugino Henrikas Kuršvietis (7e kl.), padovanojęs bibliotekai taip skaitytojų pageidaujamą knygų serijos „Pelėdų Karalystės Sargai” antrą knygą.
Visiems jums nuoširdžiai dėkojame!

Mokyklos bibliotekininkės