PROJEKTAS „TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS“

Arabų literatūros palikimas, pasakos „Tūkstantis ir viena naktis“ yra svarbus istorinis šaltinis kalifato tautų gyvenimui pažinti. Pasakų rinkinys turėjo įtakos daugelio Azijos ir Europos tautų tautosakai bei literatūrai. Vieni pasakų siužetai yra atkeliavę iš Indijos, kiti – Persijos arba Arabijos, dar kiti iš Egipto.
Siekiant kad  mokiniai geriau susipažintų bei suprastų arabų kraštų kultūrą, papročius, religiją jau antrus metus vykdau projektą „Tūkstantis ir viena naktis“. Projekto metu 8 – tų klasių  mokiniai identifikavo bei analizavo šiame pasakų rinkinyje pateikiamą informaciją apie islamo šalių religiją, visuomenės gyvenimą, gyventojų verslus ir pateikė savo išvadas, apibendrinimus. Džiugu, kad dauguma mokinių dirbo puikiai, kūrybiškai, o pristatant darbus kildavo nemažai diskusijų. Mokiniai drąsiai išsakė savo nuomones apie tai kas jiems pasakų rinkinyje patiko ir kas nepatiko. Daugelis citavo jiems patikusias mintis, turinčias ne tik gilią gyvenimišką prasmę, bet ir priverčiančias susimąstyti. „Kas lemties nenuskirta – įvykti negali, Kas nulemta – nutiks neišvengiamai, tyliai. Laimė žmogų lydės, jeigu turi jis dalią, jeigu neturi –  negelbės gudrybės“. Ši frazė sužavėjo 8c klasės mokines Ernestą Savickaitę, Airą Jucaitytę. 8a klasės mokinė Ausma Vaitiekūnaitė įžvelgė išmintingų pamokymų; „Visada pasikliauk savimi, o ne kitais“, „Nekask kitam duobės, nes pats įkrisi“. Viktoriją Griškaitę (8a) sužavėjo besąlygiškas musulmonų tikėjimas Alachu.
Už projektinių darbų iliustracijas noriu pagirti: Gabrielę Stankevičiūtę (8d), Sidoną Papartytę (8a), Jorūnę Vilkelytę (8a), Estelą Geležauskaitę (8a).
Dauguma aštuntų klasių mokinių pateikė įdomius darbus. Noriu pasidžiaugti  puikiai  atskleidusiais projekto temą šių mokinių darbais: Ausmos Vaitiekūnaitės, Estlos Geležauskaitės (8a), Airos Jucaitės, Ernestos Savickaitės (8c), Robertos Nevieraitės, Danielės Vaškelytės (8e) darbais.
 

Istorijos mokytoja

Aurelija Vinciūnienė

IMAG2224 IMAG2218 IMAG2217