Nuaidėjo 9-asis meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“

Šių metų gegužės 7 d. „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko 9-asis Marijampolės savivaldybės specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saviraiškai. Programoje dalyvavo atstovai iš daugybės švietimo įstaigų, tarp jų ir Jono Totoraičio progimnazijos specialistai: logopedė Laima Sikorskienė ir specialusis pedagogas Martynas Sikorskis drauge su pradinių klasių mokine Odeta Kilikevičiūte 4c. Koncerte mokiniai dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius, sake skaičiuotes, grojo įvairiais muzikos instrumentais. Koncerto pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis.
D:DCIM100DICAMDSCI0086.JPG
D:DCIM100DICAMDSCI0088.JPG
D:DCIM100DICAMDSCI0093.JPG