ADVENTAS

adv_header

MIELIEJI,
lauke dar nesimato lengvučių snaigių šokio ir šerkšnas gaili margaspalvių speigo raižinių languos. Mažais, labai mažučiais žingsniais ateidama pabeldžia į duris žinia, jog netoli, visai čia pat – Kalėdos!
Kalėdos – ypatingas metas, kai namuose kvepia mamos keptas pyragas ir įvairiais skanėstais nuklotas stalas. Iš tolimiausių pasaulio kraštų ir Lietuvos kampelių suvažiavę giminaičiai šurmuliuoja, vieni kitus sveikina, dalinasi dovanomis, linksminasi ir fotografuojasi prie žaliaskarės eglutės. Tačiau dauguma pamiršta, kad Kalėdos – tai ne antras mūsų gimtadienis per vienerius metus, kai yra pildomi slapčiausi mūsų norai, troškimai, kai gauname išsvajotas dovanėles, kurių prašėme rašydami ilgiausius laiškus Kalėdų seneliui …
Pamirštame, kad Kalėdos, tai kūdikėlio Jėzaus gimimo diena, ir apie dovanas Jam pamiršome net pagalvoti…
– Kas yra Kalėdos?
Dauguma pirmokėlių, net nedvejodami atsakė:
– Kalėdos – Jėzaus gimimo diena.
Viskas atrodė paprasta ir aišku, tačiau Algiukas pakėlė ranką ir atsistojęs paklausė mokytojos:
– Norite pasakyti, kad per kiekvienas Kalėdas mes švenčiame Jėzaus Kristaus gimimo dieną?
Mokytoja į Algiuko klausimą atsakė klausimu:
– Algiuk, o tu savo gimimo dieną šventi kiekvienais metais?
– Taip! – užtikrintu balsu atsakė Algiukas.
– Algiuk, tu savo gimtadienį šventi kiekvienais metais, tave pasveikinti ateina žmonės, kuriems tu esi labai brangus, kurie tave myli. Taip ir kūdikėlio Jėzaus gimimo dieną švenčia visi, kurie jį myli, kurie tiki, kuriems jis yra brangus. Jo gimimo dieną per Šv. Kalėdas švenčia viso pasaulio tikintieji, – paaiškino mokytoja.
– O ką aš galiu padovanoti kūdikėliui Jėzui? – sunerimo Algiukas.
Mokytoja pasiūlė mokiniams pabendrauti su tėveliais ir kartu aptarti, ką šiais metais per kūdikėlio Jėzaus gimimo dieną gali padovanoti kiekvienas mokinys, kiekviena šeima.
Ar tu pagalvojai ką šiais metais padovanosi Kūdikėliui Jėzui?
Kad tinkamai pasiruoštume Kalėdoms ir būtume patys garbingiausi kūdikėlio Jėzaus svečiai, mes turime nuostabų laiką – ADVENTĄ, kuris trunka net keturias savaites.
Nebijokite, nereikės bėgti į didžiuosius prekybos centrus, stovėti eilėse ir sukti galvas, kokią dovaną išrinkti šventės kaltininkui. Norint tinkamai pasiruošti Jėzaus gimimo dienai, nereikia niekur bėgioti, nereikia išleisti nei vieno cento, Jėzui nepatinka prabanga, jis vertina mūsų visų artumą, bendrumą, nuoširdumą, tarpusavio meilę…
Prisiminkite, koks didysis Dievo įsakymas? Mylėti Dievą ir savo artimą turime taip, kaip kiekvienas mylime save. Tokių pastangų, tokių dovanų trokšta kūdikėlis Jėzus.
Gerus darbus, gražius žodžius, gerumą vieni kitiems turime daryti kiekvieną dieną, tačiau dabar, Advento metu, turime ypatingai pasistengti…
Pastebėjus liūdintį bendraklasį, nenusisukti, o priėjus jį apkabinti ir paguosti…
Padėti draugui tuomet, kai jis visai to nesitikės…
Nelaukti atlygio už gerus darbus, atlygis ateina visai netikėtai ir su kaupu…
Pasakyti labas rytas bendraklasiui ar bendraklasei, kuriai niekada to nesakėme.
Nesijuokti iš draugo, kai jam sunku, reikalinga tavo pagalba, draugo petys, o gal nebylus pritarimas…
Įrodyti savo draugams, kad tu esi kitoks, kad tavo gerumas didesnis už tavo padarytus ir nuskambėjusius blogus darbus, parodyti, kad tavo širdis atvira pokyčiams, nustebinti tuos, kurie netiki, kad tavo gerumas auga kartu su tavimi…
Leisti išgirsti šalia esančiam, kad tavo pasakyti žodžiai yra labai gražūs, nuoširdūs, malonūs, mandagūs…
Kad tavo darbai yra tylūs, tačiau labai dideli…
Ištiesti ranką tam, kurį tu laikai savo priešu…
Nepamiršti padėkoti bendraklasiams, mokytojams, mokyklos darbuotojoms už mažiausią smulkmeną…
Pamiršti negražius žodžius ir sudrausminti tą, kuris negražiai kalba…
Nepamiršti, jog mūsų veidus puošia šypsena, kuri nieko nekainuoja, tačiau praskaidrina kito žmogaus kasdienybę …
Tikriausiai supratai, kad šiuo metu turi stengtis daryti mažus darbus, kurie vadinami dideliais stebuklais. Nugalėk savyje blogį, uždek gerumo šviesą savo širdyje ir ją dovanok visiems, kurie gyvena šalia tavęs… Tik užsikrėtę gerumu mes būsime tinkamai pasiruošę Kristaus gimimui, pačioms gražiausioms ir prasmingiausioms metų šventėms – Kalėdoms. Lai kiekvieno Jūsų namuose apsilanko Kalėdų dvasia…
Advento sekmadienį. Būkime mažaisiais apaštalais, saugokime ir branginkime savo šeimas, parodykime pagarbą ir meilę savo tėveliams, sesutėms, broliukams, savo seneliams. Kiekvieną dieną, neatidėliodami rytdienai, savo darbais, puikiais įvertinimais, savo elgesiu mokykloje ir namuose, parodykime kaip mes juos mylime ir gerbiame. Nepamirškite pasimelsti už savo pirmuosius mokytojus – tėvelius.
Lai užgimęs kūdikėlis Jėzus gauna pačias gražiausias Jūsų dovanas, telaimina Jus ir Jūsų nuostabias šeimas.