TOLERANCIJOS DIENA MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOJE

„Tolerancija – tai žmoniškumo išdava. Mes visi pilni silpnybių ir paklydimų, todėl atleiskime vieni kitiems visas kvailystes – tai pirmasis gamtos dėsnis“.
(Volteras)
Šių metų Tolerancijos dienos simbolis buvo TOLERANCIJOS GĖLĖ. Gėlė visuomet kelia teigiamas emocijas. Gėlės dovanojamos mylimam žmogui, įteikiamos sveikinant įvairiomis progomis, pagerbiant kieno nors atminimą ar įteikiamos susitaikymo ženklan. Gėlė dovanojama ne tik draugui ar mylimam žmogui, bet ir tam, kurio galbūt nemėgsti, kuris yra kitoks, bet tu jį toleruoji – priimi tokį, koks jis yra. Žodis „tolerancija“ ir yra pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą asmenį, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra kitokia. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės, todėl labai svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi. Gėlė – tai simbolis, sujungiantis skirtingus žmones.
Lapkričio 14-15 d. progimnazijoje suorganizuota mokinių pagamintų „Tolerancijos gėlių“ paroda. Kiekviena klasė gėlės lapeliuose apibūdino, kaip jie supranta žodį „tolerancija“. Klasių valandėlių metu aptarė šio žodžio prasmę ir reikšmę, analizavo tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius iš mokyklos gyvenimo.
Progimnazijoje lankėsi svečių iš Marijampolės kolegijos edukologijos fakulteto. Studentai diskutavo su 8 klasių mokiniais apie toleranciją.
Prie akcijos prisijungė ir Mokinių tarybos nariai, penktadienio rytą visus sutikę su šypsenomis ir tolerancijos gėlių žiedais.

Socialinės pedagogės

Lina Šimkuvienė ir Žaneta Sakalauskienė

[nggallery id=27]