Tautinių šokių būrelis „Linelis“, 5-8 kl.

Būrelio vadovė: Ingrida Ambraziejienė. Užsiėmimai vyksta ketvirtadienį nuo 14:00 val., progimnazijos aktų salėje.