Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Pedagogų išvyka į regioninę švietimo parodą

02 gegužės 2019

Balandžio 24 dieną grupė progimnazijos pedagogų svečiavosi Utenos Dauniškio gimnazijoje, kurioje vyko regioninė švietimo paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Išvykos tikslas – pasisemti patirties klausantis paskaitų, apžiūrėti stendus, kuriuose pristatomos ugdymo(si) priemonės, įrankiai ir edukacinės programos.

Po parodos atidarymo mokytojai dalyvavo pasirinktuose renginiuose. Klausytasi paskaitų apie prasmės ir atradimų mokyklą, formuojamąjį vertinimą pamokoje, savivaldų ir personalizuotą mokymąsi, socialinio elgesio gerinimą dirbant su pradinių klasių mokiniais, IKT priemonių panaudojimą ir kt. Susipažinta su kitų mokyklų patirtimi tobulinant vaiko individualios pažangos sistemą, matematinių kompetencijų stiprinimą, kūrybiškumo ugdymą ir dalykų integravimą.

Lankymasis tokiuose renginiuose pedagogams sudaro galimybę kelti kvalifikaciją, įžvelgti naujas mokymo(si) ir ugdymo(si) galimybes.

Pamokų laikas

 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50

Svarbu

 • 2% parama
 • Elektroninis dienynas
 • Švietimo ministerija

Draugai

 • Sveikatiada
 • Draugai užsienyje
 • Punsko gimnazija
 • Marijampolės kolegija
 • Socrates
 • Tinklas
 • Veik metodas
 • Liubos klasė
jtotoraitis.ltt