Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Paslaugos

Administracinės paslaugos pavadinimas Pradinis ir pagrindinis ugdymas.
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai (Žin., 2013, Nr. 58-2934); 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas (Žin., 2013, Nr. 60-2995); Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. IX-1630 (Žin., 2003, Nr. 63-2853).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas, vaiko gimimo liudijimas, išsilavinimo pažymėjimas/mokymosi pažyma, vaiko sveikatos pažymėjimas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Administracinės paslaugos teikėjas Laima Grebliauskienė, raštinės vedėja, tel. (8 671 46774), el. p. mokyklosrastine@gmail.com
Administracinės paslaugos vadovas Gražina Jakovickienė, direktorė, tel. (8 671 213) 66, el. p. jtotoraicio@gmail.com
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Pradinis ugdymas – 4 metai, pagrindinis ugdymas 4 –metai.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma rengiama pagal pridedamą šabloną.
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, raštinė.

Pamokų laikas

 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50

Svarbu

 • 2% parama
 • Elektroninis dienynas
 • Švietimo ministerija

Draugai

 • Sveikatiada
 • Draugai užsienyje
 • Punsko gimnazija
 • Marijampolės kolegija
 • Socrates
 • Tinklas
 • Veik metodas
 • Liubos klasė
jtotoraitis.ltt