PROJEKTAI Vizitinė kortelė Istorija Tradicijos Mok. elg. taisyklės

Pailgintos dienos grupė

I grupės mokinių sąrašas

II grupės mokinių sąrašas

Pailgintos dienos grupės sutartis (36,5 KiB)

 

 

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO VIDURINĖS MOKYKLOS
PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


Šie pailgintos dienos grupės nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės Jono Totoraičio vidurinės mokyklos pailgintos dienos grupės veiklą.
1. Pailgintos dienos grupė (toliau – Grupė) – tai tėvų prašymu suburta grupė vaikams/mokiniams, kuriems teikiama mokama neformalaus švietimo paslauga.
2. Pailgintos dienos grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, bendrosiomis programomis, pradinio ugdymo samprata, Marijampolės savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo skyriaus patvirtintais dokumentais, Marijampolės Jono Totoraičio mokyklos Nuostatais.

 

II. GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI


3. Grupę sudaro 1-4 klasių mokiniai.
4. Į grupę vaikai/mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą.
5. Sudaroma pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo sutartis tarp vaikų/mokinių tėvų/globėjų ir mokyklos vadovo.
6. Grupės veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
7. Grupės veikla grindžiama mokyklos pailgintos dienos grupės tvarkos aprašu.

 

III. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS


8. Grupės veikla vykdoma mokslo metais.
9. Grupės darbo laikas - nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
10. Darbą grupėje reglamentuoja grupės veiklos planas.
11. Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą ir suderintą su direktoriaus pavaduotoju grupės dienotvarkę.
12. Tėvai/globėjai turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę.
13. Už teikiamas paslaugas tėvai atsiskaito iki einamo mėnesio 20 d.
14. Dienos mokestis nustatomas steigėjo.
15. Vaikus/mokinius tėvai/globėjai privalo pasiimti iš grupės iki sutartyje numatytos valandos.

 

IV. GRUPĖS FUNKCIJOS

 

16. Grupėje dirbantys pedagogai organizuoja saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.
17. Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią vaikų/mokinių amžių.
18. Įsipareigoja saugoti vaikus/mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.
19. Pagal galimybes sudaro sąlygas vaikų/mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
20. Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
21. Užtikrina savalaikį vaikų/mokinių nuvykimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje.
22. Informuoja tėvus/globėjus apie vaikų/mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.

 

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKINIŲ SĄRAŠAS
I GRUPĖ (Nuo 12.00 – 15.00 val.)
Mokytojos - Zita Pultinevičienė ir Angelė Prišmantienė
10 kabinetas

 

 1. Agurkis Armandas, 2a kl.
 2. Andriukaitienė Austra, 2a kl.
 3. Bagdanavičiūtė Kamilė, 4c kl.
 4. Barysas Nojus, 1a kl.
 5. Bartninkas Algirdas, 4c kl.
 6. Burkšaitytė Žaklina, 1a kl.
 7. Čekaitytė Viltė, 2c kl.
 8. Gutauskas Lukas, 2c kl.
 9. Jakimavičiūtė Laura, 1b kl.
 10. Kazakevičiūtė Paulina, 2b kl.
 11. Kulbokaitė Agnė, 2c kl.
 12. Kulvinskas Lukas, 1b kl.
 13. Kuncaitytė Gabija, 2a kl.
 14. Liaudinskaitė Samanta, 1b kl.
 15. Miliauskaitė Enrika, 4c kl.
 16. Petruškevičiūtė Akvilė, 1a kl.
 17. Rėkutė Monika, 1a kl.
 18. Stemplytė Emilija, 2c kl.
 19. Tamašaitis Edvinas, 1b kl.
 20. Želvys Tomas, 1b kl.
 21. Žukauskas Rokas, 2c kl.

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKINIŲ SĄRAŠAS
II GRUPĖ (Nuo 12.00 – 17.00 val.)
Mokytoja – Danutė Kliukienė
5 kabinetas


 1. Avižienis Ernestas, 2a kl.
 2. Bradūnaitė Gabrielė, 2c kl.
 3. Brazaitytė Austėja, 1b kl.
 4. Budrevičius Domantas, 1a kl.
 5. Jakevičius Žilvinas, 2a kl.
 6. Kalinauskaitė Viktorija, 1a kl.
 7. Kazakevičius Andrius, 1b kl.
 8. Keraitė Beatričė, 1b kl.
 9. Kleinytė Justina, 1a kl.
 10. Kulvinskas Lukas, 1b kl.
 11. Langvinytė Greta, 1a kl.
 12. Lazdauskaitė Karolina, 1a kl.
 13. Lenkauskaitė Miglė, 2c kl.
 14. Petrauskaitė Gabrielė, 1a kl.
 15. Savickaitė Emilija, 2a kl.
 16. Stankevičiūtė Emilija, 1a kl.
 17. Stralkus Karolis, 1a kl.
 18. Šeimytė Austė, 1b kl.
 19. Šukvietytė Nida, 2c kl.
 20. Švitra Deividas, 1a kl.
 21. Žemininkaitė Gerda, 1a kl.