Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Informacija dėl priėmimo

20 birželio 2018

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimu „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 1-43, 2018 m. vasario 26 d.
Informuojame, kad prašymų mokytis pagal pradinio ir vidurinio ugdymo programas priėmimo pradžia – sausio 2 d., pabaiga – rugpjūčio 1 d.

Mokinių paskirstymas į klases 2018 – 2019 m. m. bus paskelbtas nuo rugpjūčio 27 d. mokyklos tinklalapyje www.jtotoraitis.lt

Pamokų laikas

 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50

Svarbu

 • 2% parama
 • Elektroninis dienynas
 • Švietimo ministerija

Draugai

 • Sveikatiada
 • Draugai užsienyje
 • Punsko gimnazija
 • Marijampolės kolegija
 • Socrates
 • Tinklas
 • Veik metodas
 • Liubos klasė
jtotoraitis.ltt